Project Description

Gravity

ELSODRÓDÁS-GÁTLÓ KÉSZÍTMÉNY

A növényvédő-szeres kezelések egyik legnagyobb kockázata, hogy a permetlé a légmozgás általi elsodródás miatt nem célterületre is kerül. Ez a jelenség problémát okozhat a növényvédelem minden területén: ültetvény szomszédságában lakók esetén, vagy egymás melletti, különböző növénykultúrák kezelésekor, de akár ültetvényen belüli gyomirtáskor is. Különösen a nagy szántóföldi területek deszikkálásakor (napraforgó, repce), vagy tarlókezeléskor kell nagyon körültekintőnek lenni. A szabályszerű növényvédő szeres permetezés 4 m/s-ig, levegőrásegítéses kijuttatási vagy légbeszívásos permetcsepp-képzési technikával 6 m/s szélsebességig végezhető (43/2010_fvm rendelet).

Az elsodródás megakadályozása tehát mindenek előtt a légmozgás erősségének folyamatos monitorozásával lehetséges. A növényvédelem gyakorlati megvalósítása ugyanakkor ettől sokkal nehezebb. Széllökések mindig adódhatnak, és a nagy területek több órás, vagy akár több napon át tartó folyamatos permetezései során bizony többször is megtörténhet a nem kívánt elsodródás. A permetlécseppek fizikai-kémiai védelmet is kaphatnak, hogy csökkenjen az elsodródás kockázata. Az ilyen készítményeket nevezzük elsodródás-gátló, vagy cseppnehezítő szereknek.

A hazai piacon nem sok készítmény közül választhatunk, időnként hiány is kialakul a termékkörben. Cseppnehezítőkben eddig nem használt, új hatóanyaggal jelent meg a piacon a BVN új fejlesztése, a GRAVITY elsodródás-gátló.

Elsodródás-gátlás bemutatása

A kísérlet kivitelezése gabonatarlón történt. A szántóföldi permetező szórókerete 10 méter széles volt, és 50 cm volt a fúvókák távolsága. A kezeléskor a szórókeret és a talaj távolsága 70 cm volt. A kezeléshez légbeszívásos Teejet (11004, piros) fúvókát használtunk. A gép 8-9 km-es óránkénti sebességgel haladt, miközben 2,8 bar nyomással hektáronként 250 liter permetlémennyiséget permetezett a talajra (1. ábra).

1.    ábra: Szántóföldi szórókeret és a precíz kijelölés ellenőrzése a kezelés előtt.
A szélirány a permetezés irányával mintegy 80 fokos szöget zárt be. A széliránynak megfelelően, az elsodródás várható területén, a talajon, kartonlapokra erősítve helyeztük el a vízérzékeny lapokat a szórókeret szélétől 0 és 600 cm között. A kísérlet helyszínétől néhány 10 méterre PrecMet típusú precíziós meteorológiai állomás volt, ami a szélsebességen túl a széllökések mértékét is rögzítette, 10 perces sűrűségű adatközléssel. A vizsgálat alatti átlagos szélsebesség 2,56 m/s volt, a legnagyobb széllökés  4,8 m/s volt.

Az adatok értékelése a vízérzékeny lapokon látható elszíneződések alapján történt, tükrözve azt az összefüggést, ami a cseppek által szállított hatóanyag mennyisége és a vele okozott szennyezés között fennáll. Végül a kezelésenként összesített csepp-egyenérték alapján kiszámítottuk, hogy a teljes elsodródott mennyiség mekkora hányada esett az egyes távolságokra.

A vizes kontrollban még a 600 cm-re elhelyezett vízérzékeny lapokon is számos, apró csepp volt megfigyelhető. A szél által elsodródott permetlé csupán 77,5 %-a maradt 2 méteren belül, a többi messzebbre sodródott. Még 6 méteren is az elsodródott permetlé 1,57 %-a volt megtalálható.
A versenytárs termék 2 l/ha dózisú kezelésében az elsodródott permetcseppek 97,5 %-a az első két méteren kiülepedett, ez lényegesen jobb érték, mint a kontrollé. 2 méteren túlra alig került permetszer. 6 méteren mindössze a permetlé 0,09 %-a jutott.

A Gravity 2 l/ha dózisú kezelésében az elsodródott permetcseppek 99,2 %-a az első két méteren kiülepedett, ezzel a legjobb eredményt adta a kezelések közt, 2 méteren túlra alig jutott permetlé. 6 méteren az elsodródott permetlé csupán 0,04 %-a volt megfigyelhető (2. ábra).

GRAVITY biztonsági adatlap
GRAVITY enegdélyokirat